اجاره خودرو بنز

سال ساخت : ۲۰۰۹

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۳۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۳۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۹۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۰

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰