اجاره خودرو پورشه

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۴,۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۴,۵۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۲

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۲

کیلومتر مجاز : ۱۵۰

اجاره روزانه : ۱,۸۰۰,۰۰۰