اجاره خودرو پژو

سال ساخت : ۱۳۹۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۵۰

اجاره روزانه : ۱۸۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱۳۹۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۵۰

اجاره روزانه : ۲۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱۳۹۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۵۰

اجاره روزانه : ۱۸۰,۰۰۰