اجاره خودرو کیا

سال ساخت : ۲۰۱۴

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۵۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۷

رنگ : سفید – مشکی

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۷۵۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۴۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۲۰۱۵

رنگ : سفید

تعداد درب : ۴

کیلومتر مجاز : ۲۰۰

اجاره روزانه : ۶۰۰,۰۰۰